Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Årsmøte 2022

Facebook
Twitter

På grunn av korona flyttet vi årsmøte til Mandag 21.03 kl. 1800. Møtested Scandic. Om noen har saker som skal behandles på årsmøte må de være styret i hende innen 14. 03. Sakene sendes til roar@altagolf.no

Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Les flere innlegg