Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Årsmøte 2022

Facebook
Twitter

På grunn av korona flyttet vi årsmøte til Mandag 21.03 kl. 1800. Møtested Scandic. Om noen har saker som skal behandles på årsmøte må de være styret i hende innen 14. 03. Sakene sendes til roar@altagolf.no

Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Les flere innlegg

Låneutstyr og ballautomaten

På grunn av uønskede hendelser den siste tiden ser vi oss nødt til å stenge ballautomaten etter plukking. Alt av låne utstyr blir låst inn.

Les mer »