Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Gjensidigestiftelsen støtter vår sommerskole.

Facebook
Twitter

Vår klubb er blitt tildelt  214 000.- fra Gjensidigestiftelsen til å arrangere en sommeraktivitetsskole for barn (8-12 år), i tillegg til at barn inviteres til å delta så får klubben midler til å ta inn noen ungdommer som skal være aktivitetsledere (ung jobb med lønn). Ungdommene skal få ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. Tilbudet til barna skal være gratis. Tidspunktet for gjennomføringen er satt til tidsrommet 21.-25. juni (kl 10:00 – 15:00). Tilbudet er begrenset for inntil 40 barn. Målet er å skape lystbetonte aktiviteter, barna skal ha det moro med øvelser som dekker alt vi har å tilby på Alta Golfpark

Når tiden er inne for å søke plass på sommerskolen og søke sommerjobb vil vi annonsere det i media, Fb, hjemmesiden etc.

 

Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Les flere innlegg