Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Alta Golfklubb`s historie 2005 – 2019

Facebook
Twitter

Da er historien om Alta Golfklubb fram til 2019 lagt ut på vår hjemmeside. Det er vår tidligere leder Solveig Ottemo Paulsen som tok på seg en stor jobb med å gjennomgå protokoller, referater og snakket med medlemmer for å få dette til. Eva Haldorsen og daglig leder har jobbet videre med å redigere og satt sammen for å få en rød trå igjennom alle år. Siste hånd på verket har Mediehuset Altaposten med Karianne Engelien Anti og Even Martinsen gjort får å tilpasse dette hjemmesiden vår, samt korrekturlese hele historien. Som alle vil se, er det en stor mengde informasjon som er nedtegnet. Historien finner du ved å gå på fanen klubben og rullegardin historie. Om noen av våre medlemmer eller andre finner fakta feil ønsker vi tilbakemeldinger skriftlig slik at vi får rettet det opp.

Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Les flere innlegg