Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Golftinget 2019

Facebook
Twitter

 

Golftinget består av 3 dager, fredag er det fag dag. Det er satt opp 7 møterom i vert rom er det 45 min foredrag og på forhånd hadde jeg tatt ut 8 foredrag som jeg syntes var bra.I tillegg møtes klubbene fra Finnmark og diskuterer felles kurs og terminoppsett.  Lørdag er starten på selve tinget hvor i hovedsak administrasjonen som går igjennom sakene som skal klubbes på tingdagen søndag. Lørdag er det start kl. 1000 og ferdig kl. 1900. De nordnorske klubbene hadde satt av fra kl. 1700 – 1900 til termin oppsett og annen nyttig informasjon og planlegging. 1930 er det bankett der Odd Magne Alexandersen fikk tildelt årets ildsjel fra presidenten i NGF. Klubben Gratulerer.

 

Roar Johansen

Roar Johansen

Roar Johansen er daglig leder i Alta Golfklubb.

Les flere innlegg