Historie

Alta Golfklubb ble stiftet i 2005 og banen på Alta Golfpark stod ferdig i 2010. I 2018 ble klubbhuset ferdigstilt. 

Del 1 beskriver hvorfor klubben ble stiftet. Gjennom etablering av klubb og bane var det mange personer som la ned et stort stykke arbeid, men tre personer må beskrives som fødselshjelpere for golfhistorien i Alta.

Alta Golfklubbs historie del 1

Del 2 er en årlig oppsummering av klubbens historie ispedd en del historier som medlemmene har delt med oss.

 Alta Golfklubbs historie 2020 

Alta Golfklubbs historie 2019

Alta Golfklubbs historie 2018

Alta Golfklubbs historie 2017

Alta Golfklubbs historie 2016 

Alta Golfklubbs historie 2015

Alta Golfklubbs historie 2014

Alta Golfklubbs historie 2013

Alta Golfklubbs historie 2012

 Alta Golfklubbs historie 2011

Alta Golfklubbs historie 2010

Alta Golfklubbs historie 2009

Alta Golfklubbs historie 2008

Alta Golfklubbs historie 2007

Alta Golfklubbs historie 2006

Alta Golfklubbs historie 2005