Høstsprell 2023

Høst sprell 2023 er ikke fastsatt enda. Info kommer.

Lagturnering, lavterskel tilbud. Steffan er turneringsleder og lager all opplegg rundt turneringen.