Høstsprell 2022

Lagturnering, lavterskel tilbud. Steffan er turneringsleder og lager all opplegg rundt turneringen.
Denne turneringen er satt til lørdag 3. september. Info når påmelding åpnes.