Høstsprell 2024

Høst sprell 2024.

Sett av datoen 07.september.

Lagturnering, lavterskel tilbud. Steffan er turneringsleder og lager all opplegg rundt turneringen.