Åpningsturnering 2024

Foreslått dato for åpningsturneringen 2023 er satt til mandag 26. mai. Forbehold om at greenkeeper har åpnet banen.

Påmeldings link: