Simulator

Årskort  
Aksjonær årskort med 3 dagers forhåndsbestilling 1850,-
Aksjonær årskort med 7 dagers forhåndsbestilling 2650,-
Medlem årskort med 3 dagers forhåndsbestilling 3650,-
   
Timepriser  
Aksjonær ukedag 1500-00 og helg 180,-
Aksjonær ukedag 00-1400 120,-
Medlem ukedag 1500-00 og helg 330,-
Medlem ukedag 00-1400 170,-
Junior til og med 20 år  170,-