Plukkekalender

Her kan du se plukkekalenderen til Alta golfklubb. Om du er forhindret til å plukke må du skaffe stedfortreder eller snakke med plukkepartneren om hun/han kan plukke alene.