Veien til Golf

Norges Golfforbund senker terskelen for "Grønt Kort" og har lagt nye retningslinjer for nybegynneropplæring.

Det er gjort mange positive erfaringer med å senke terskelen for å komme i gang med selve spillet gjennom å bruke mye a kurstiden til praktisk trening av både teknikk, golfvett, regler og spill.

Hovedprinsippet er at NGF lager rammer og retningslinjer for planlegging, gjennomføring og oppfølging, og at klubbene får forholdsvis frie hender til å utforme sine kurs innenfor rammeverket.

NGF`s rammebetingelser for nybegynneropplæring.

 

  • Veien til golf- kurs(VTG) blir på minimum 12 timer, hvorav minimum ¾ som praksis ute på golfanlegget.
  • Treningskort er pensum, og alle punkter på treningskortet skal gjennomføres i praksis.
  • Materiell fra NGF skal benyttes; heftet Veien til golf, en illustrert utgave av golfreglene og regelboken
    For barn til og med 12 år skal NGF`s materiell Barn og golf med golfmerke brukes.
  • Det er ingen obligatoriske prøver, verken teoretiske eller praktiske. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve er det selvsagt lov.
  • Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs , dvs. at alle punktene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap 54.

Alle spillere skal få tilbud om opplæring etter avsluttet VTG-kurs.

Blir du medlem i Alta golfklubb etter endt kurs er kurset gratis. For ikke medlemmer koster kurset 1500.-.

Alle kursene i år vil bli holdt på Alta Golfpark så fremst ikke annet er spesifisert og starter kl. 18:00.

Kursene består av 4 kvelder der alle i hovedsak er utendørs. Viktig å kle seg etter været.