Priser kurs

Om du melder deg inn i Alta golfklubb etter kurset betaler du kun medlemsavgift. (Kurset blir da gratis) 

Priser på medlemsavgift finner du under fanen "Klubben" 

Priser om du ikke blir medlem i Alta Golf klubb.

Voksne 1500,-
Ungdom < 27 år og pensjonister  1000,-
Juniorer < 20 år  500,-
Barn < 13 år

 250,-